My Image
My Image

A kedvezményzett neve: DOMORIKA Kft.
A projekt címe: „Gyakornokok foglalkoztatása a DOMIROKA KFT-ben.” A támogatás összege: 4 831 538 Ft azaz négymillió-nyolcszázharmincegyezer-ötszázharmincnyolc Forint
A támogatás mértéke (%ban): 100%

A támogatás tárgya a(z) „Gyakornokok foglalkoztatása a DOMIROKA KFT-ben.” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Kedvezményezett 4 831 538 Ft, azaz négymillió-nyolcszázharmincegyezer-ötszázharmincnyolc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.06.01. A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00420
A projekt keretében el lesz számolva: • gyakornok és vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása annak bér és járulékaival • munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése • kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása • gyakornokok foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása

My Image

Kedvezményezett neve: DOMORIKA Kft. Projekt címe: „Gyakornokok foglalkoztatása a vendéglátásban.”
Támogatás összege: 9 147 468 Ft, azaz kilencmillió-száznegyvenhétezer-négyszázhatvannyolc Forint Támogatás mértéke: 100%

A támogatás tárgya a „Gyakornokok foglalkoztatása a vendéglátásban.” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett 9 147 468 Ft, azaz kilencmillió-száznegyvenhétezer-négyszázhatvannyolc Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult. 
Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 04. 15. napja.  A megvalósítása során két fő szakmával rendelkező fiatal munkába állásának, illetve szakmai gyakorlatának megszerzése van támogatva 9 hónapon keresztül, amely keretében támogatva van a gyakornokok és vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása a felmerülő bér és járulékaival, valamint a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése. Ez mellett általános költségtétel és a kötelező nyilvánosság számolható el.